Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
Υπηρεσία Ανταλλαγής Αρχείων

Για να ανεβάσετε αρχεία πρέπει να βρίσκεστε εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου.
Διαφορετικά, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε πρώτα την υπηρεσία VPN
© 2010 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης ΠΔΜ